Koningsdag 2019
Ook dit jaar was er ‘s morgens weer een kleedjesmarkt voor de kinderen voor de kinderen
georganiseerd. We konden dit jaar in de tent want die was wat groter dan andere jaren en dat kwam
mooi uit want het wilde zo maar net droog zijn. Er waren dit jaar alweer wat meer kleedjes dan vorig
jaar. Ook was er dit jaar weer een fietstocht geregeld en daar hebben zo’n 80 mensen aan
meegedaan. Om de kosten wat in de hand te houden was het dit jaar €1,- inschrijfgeld per persoon
en de koffie en iets lekkers was gewoon net als anders gratis op de pauze plaats.
’s Middags was er de zeskamp voor de kinderen van de lagere school. Er deden zo’n 130 kinderen
mee aan de diverse spellen. We hadden dit jaar als geheim spel schieten op de lange en korte baan
bij het gilde, dit vonden bijna alle kinderen kei leuk om te doen. We hadden ondanks een bui verder
niets te klagen over het weer. Ook stonden er in de tent nog 2 spellen die beschikbaar waren gesteld
door de dagwinkel. Het eindspel was dit jaar dan ook niet ’minute to win it’ maar de kamelenrace en
tijdens het eindspel en de prijsuitreiking was het ook gezellig druk in de tent.
Aan het volleybaltoernooi met BBQ voor de volwassenen de dag erna deden zo’n 40 a 50 personen
mee. We begonnen ’s middags met volleyen zodat we rond 5 uur klaar waren en de BBQ aan kon met
aansluitend de prijsuitrijking die muziekaal nog werd opgeluisterd door zanger Bas.
Het was weer een mooi weekend wat met de hulp van de vele vrijwilligers weer helemaal geslaagd
was.
Het oranje commite en SJB Vorstenbosch