De speelmiddag op bedaf begon met een heerlijk zonnetje, maar al gauw kwamen er dreigende donkere wolken opzetten.
Na een eerste buitje, waar we gezellig met zijn allen geschuild hebben in onze tent en lekkere snoepjes gegeten hebben, konden de kinderen weer verder spelen.
Naast een volleybalveld werd er ook driftig touw getrokken en werden er heerlijke zandtaartjes gebakken.
Ook de berg op en af rennen behoorde tot de favoriete bezigheden deze middag.

Tot op een gegeven moment de grote bui losbrak en wij als bestuur besloten, doordat het hevige onweerde, om de speelmiddag af te lasten. Ouders kwamen de kinderen halen en hebben wij met vereende krachten ons speelkamp weer opgeruimd. Jammer maar helaas, volgend jaar hopelijk beter weer.
Al met al was het toch een korte maar leuke en gezellige middag.

Groetjes Bestuur stichting jeugdbelangen